Verditakst

Det er mange årsaker til at man ønsker seg en verditakst, og verditaksten skal være nøytral på alle mulige måter.

Uansett hva du skal bruke den til så skal den være helt nøytral.

Vi kjenner lokalmarkedet bedre enn de fleste, men det holder ikke bare å være lokalkjent. Man må også være byggekyndig, fordi det er noe som heter markedsverdi og det er noe som heter teknisk verdi. Begge disse verdiene må man ta hensyn til om man skal lage en god nøytral verditakst.