Selge bolig?

Dersom du skal selge din bolig trenger du først og fremst en bygningskyndig takstmann som kan hjelpe deg med å finne feil og mangler.

Etter den nye avhendingsloven kan du bli ansvarlig i fem år etter boligsalget dersom den nye eieren finner feil og mangler som du burde opplyse om. Derfor er det viktig å finne det sm er av feil og mangler.

Alle feil og mangler som er nevnt i tilstandsrapporten til takstmannen kan ikke den nye eieren klage på. Derfor er det viktig å få en tilstandsrapport fra en byggekyndig takstmann.

Takstmenn som er organisert gjennom BMTF er bygningskyndige takstmenn. De er kvalitetssikret gjennom forbundet før de kan begynne på sin takstmann utdanning ved Mesterskolen.